logo_ERPF_grayscale

 

Projekto kodas: VP2-2.1-ŪM-04-K-05-194
Projekto pavadinimas: A. Grižo įmonės naujų eksporto rinkų paieška Rusijos, Kinijos ir aplinkinių Azijos regionų rinkose
Prjekto pradžia: 2014-08-27
Projekto pabaiga: 2014-10-27
Dalyvauta parodose „Guangzhou International Garment Festival and Guangzhou Fashion Week“ bei „Shanghai International Expo Centre, Puidong“, Kinijoje. Iš viso sudalyvauta dvejose parodose.
Projekto įgyvendinimas prisidėjo prie įmonės produkcijos plėtros tikslinėse užsienio rinkose, užmegzti nauji bei atnaujinti seni kontaktai.
Projektas finansuojamas iš 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo VP2-2.1-ŪM-04-K priemonę „Naujos galimybės“.

 

Projekto kodas: VP2-2.1-ŪM-04-K-05-254
Projekto pavadinimas: A. Grižo įmonės žinomumo didinimas Vakarų Europoje ir naujų eksporto nišų paieška
Projekto pradžia: 2014-07-04
Projekto pabaiga: 2015-08-17
Dalyvauta parodose „InNaTex“, „The Gallery Dusseldorf“, Vokietijoje, „Who‘s Next Pret-a-Porter Paris“, Prancūzijoje, 4CAPIES / Helsinki Fashion House, Suomijoje. Iš viso sudalyvauta septyniose parodose.
Projekto įgyvendinimas prisidėjo prie įmonės produkcijos plėtros tikslinėse užsienio rinkose, užmegzti nauji bei atnaujinti seni kontaktai.
Projektas finansuojamas iš 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo VP2-2.1-ŪM-04-K priemonę „Naujos galimybės“.

 

Projekto kodas: VP2-2.1-ŪM-04-K-05-255
Projekto pavadinimas: A. Grižo įmonės naujų eksporto rinkų paieška Skandinavijos ir Vakarų Europos rinkose
Projekto pradžia: 2014-08-03
Projekto pabaiga: 2015-09-07
Dalyvauta parodose „CIFF“, Danijoje, „PURE“, Didž. Britanijoje, „Who‘s Next Pret-a-Porter Paris“, Prancūzijoje. Iš viso sudalyvauta aštuoniose parodose.
Projekto įgyvendinimas prisidėjo prie įmonės produkcijos plėtros tikslinėse užsienio rinkose, užmegzti nauji bei atnaujinti seni kontaktai.
Projektas finansuojamas iš 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo VP2-2.1-ŪM-04-K priemonę „Naujos galimybės“.